Respektujeteoriginál?


Jedním ze znaků vyspělé společnosti založené na znalostech je respekt k právům duševního vlastnictví, která zajišťují návratnost investic a podporují tak inovaci a tvořivost, ochraňují vynálezce, návrháře a umělce. Ochranné známky navíc mohou spotřebitele informovat o vysoké kvalitě a ujistit je, že produkty a služby, které kupují, jsou v souladu se zákony, bezpečné a spolehlivé. Někdo si však rizika spojená s prodejem a koupí falzifikátu neuvědomuje a přispívá tak k nelegální činnosti, jakou porušování práv duševního vlastnictví je. Co všechno pojem duševní vlastnictví zahrnuje? Co pro jeho ochranu můžete udělat právě Vy? Na tomto webu se dozvíte vše potřebné..

Buďte aktivní při ochraně duševního vlastnictví. Respektujte originál!

čtětevíce
zprávy

Nejnovějšízprávy


Jednotný patentový systém

17. 12. 2012 odsouhlasila Rada Evropské Unie vytvoření jednotné patentové ochrany v Evropě.

čtětevíce

Světový den duševního vlastnictví

26. dubna 2012 slavíme světový den duševního vlastnictví - letos s důrazem na význam vizionářských inovátorů

čtětevíce

IP Roadmap 2012

Aktuální a budoucí problémy v oblasti duševního vlastnictví pro business a vlády

čtětevíce